Användbara konstlänkar

 • Almgrens Sidenväveri
 • K A Almgrens Sidenväveri är det enda sidenväveriet som finns kvar i norra Europa, unikt med sina originalmaskiner som är 140 år gamla och fortfarande i bruk. Som museum är detta Stockholms enda fullt bevarade industriminne och dessutom Skandinaviens äldsta industrimiljö.
  Det var Skandinaviens största kvinnoarbetsplats några decennier under 1800-talet. Det är den sista länken till den industristad Stockholm en gång var.


 • art+design
  Facebook
 • Art+design är en nätbutik som drivs av Galleri Agardh & Tornvall. Butiken säljer måleri, skulptur, fotografi, grafik och design.
  »Här finner du konst och objekt som vi valt ut med känsla för kvalitet och originalitet. ... Vi letar aktivt efter spännande nyheter«, enligt butiken.


 • Artely
  Facebook Instagram
 • Artely är en marknadsplats för konst online. I maj 2018 saluförs verk av 61 konstnärer etablerade i Sverige.

  Artely själva presenterar sig så här: Artely.se är en svensk marknadsplats för konst och vår vision är att underlätta för alla konstintresserade att både hitta och köpa originalkonst. Artely samarbetar med etablerade konstnärer i hela Sverige och presenterar ett väldigt brett utbud.

  Dessutom framgår det av Artelys hemsida att man köper direkt från konstnären. Med detta menar man "att det är konstnärerna själva som laddar upp sina verk, sätter priserna och att alla verk finns på plats hos dem". Artelys roll är att visa konsten på webben och marknadsföra den via bland annat marknadsföring, deltagande i konstmässor mm samt ansvara för hela processen från betalning till leverans.


 • Artist-info
 • En omfångsrik sajt där man hittar uppgifter om 114662 konstnärer, 10353 gallerier i 1141 städer i 142 länder. Man koncentrerar sig i huvudsak på info om samtidskonst.
  Vidare finns här info om konstmässor runt om i världen. Market Art i Stockholm har kommit med, men inte Affordable Art i Sthlm. Men vill du veta mer om internationella konstmässor kan det här vara en bra utgångspunkt.
  Gallerilistningen är omfångsrik, men inte alltid uppdaterad. Flera nedlagda svenska gallerier finns med. Informationen om konstnärer och deras utställningar runt om i världen är dock imponerande, men inte alltid helt tillförlitlig - av naturliga skäl kanske.
  Exempelvis finns inte Roj Friberg med ö h t, men Maria Friberg och Max Book får många träffar, men flera av deras utställningar i Sverige är inte med.


 • Artworks
 • Artworks är en webbaserad verksamhet som vill göra det lätt att hitta och köpa konst, även på nätet. Artworks har tillkommit med syfte att med digitala metoder göra konstmarknaden mer tillgänglig eftersom man i sin presentation anser att den ligger efter många andra områden som t ex television, film, media med flera.
  Här finns bilder på många konstverk, alla med uppgifter om storlek och pris (om de är till salu).


 • Bukowskis
 • Auktionsfirman Bukowski har en mycket informativ tjänst som man kallar Bukipedia. Här samlar man information om konstnärer vars verk man någon gång sålt och här finns en kortfattad presentation av konstnären med basfakta samt ett urval av det man tidigare sålt och om det finns något verk som är till salu för tillfället. Bilder på alla omnämnda verk och priser från tidigare auktioner. Bukipedia fungerar som ett koncist och lättanvänt konstnärslexikon.


 • Bästa Biennnalen
 • VAD ÄR BÄSTA BIENNALEN?
  Bästa Biennalen! är Sveriges första samtidskonstbiennal för alla, oavsett ålder. Över hela Skåne kan du under två höstveckor se konstutställningar, delta i workshops och live art-happenings och gå på visningar, föreläsningar eller konstnärssamtal hos 50 arrangörer.

  Biennalen vänder sig till barn, unga och vuxna tillsammans och mötet med konsten är i fokus. Bästa Biennalen! är även en plattform där konstnärer och institutioner experimenterar och hittar nya sätt att jobba tillsammans. Med Bästa Biennalen! vill vi utmana föreställningar om vad vi tror att vi vet om barn, vuxna, konst, stil, makt och andra saker och har därför ambitionen att integrera frågor om jämställdhet, mångfald och funktion hos alla biennalens deltagande organisationer.

  BAKGRUND
  Under 2012 genomförde Moderna Museet Malmö på uppdrag av Region Skåne en förstudie om möjligheten att i Skåne inrätta en konstfestival med fokus på barn och unga. I förstudien framkom att en av grundförutsättningarna för att starta upp och etablera en konstfestival var att Konstpedagogiskt nätverk i Skåne var intresserade av att med sina respektive verksamheter delta i festivalen. 2013 genomfördes en pilot med namnet Barnens Bästa Biennal i samarbete med nätverket. Sedan dess hålls biennalen vartannat år, nu under namnet Bästa Biennalen!. Moderna Museet Malmö är för nuvarande huvudman för projektet.


 • Dalarna Art Trail
  Facebook
 • Detta är en samverkan mellan olika konstaktörer i Dalarna som sommartid marknadsför sig med en gemensam webbsida och även en trycksak.
  Medverkande aktörer
  Avesta Art, Avesta
  Meken, Smedjebacken
  Arkivhuset, Smedjebacken
  Maskinhuset, Grängesberg
  Magasinet, Falun
  Dalarnas museum, Falun
  Konsthallen Kvarnen, Sundborn
  Leksands Kulturhus, Leksand
  Rättviks konsthall, Rättvik
  Zornmuseet, Mora


 • Enjoy Scandinavian Art
  Facebook
 • Konstnärer går ihop och skapar tillsammans en sida för att på så sätt sälja sin konst – eller så är det en nätgallerist som väljer ut ett antal konstnärer som hen vill sälja vilket är fallet med Enjoy Scandinavian Art. Ett trettiotal konstnärer finns här. Förutom konstnärspresentationer och köpinformation finns här ett par intressanta beskrivningar av litografi- och seriegrafiteknikerna.
  Även länkarna www.gallery.se och www.artgallery.se leder till denna sajt.


 • Film i samtidskonsten
  Facebook
 • Film i Samtidskonsten beskriver sig självt så här: Det är en organisation för samtida videokonst och konstfilm. I samarbete med konstnärer och institutioner runt om i världen vill Film i Samtidskonsten skapa en omfattande undersökning och presentation av samtida konstfilm. Målet med programmet är att vara inkluderande och skapa diskussion.

  Film i Samtidskonstens program äger rum i samarbete med biografer, festivaler och konstinstitutioner runt om i Sverige.

  Programråd: Nathalie Åhbeck, Louise Belfrage, Bronwyn Bailey Charteris, David Lindqvist

  Publicerat 2014-10-06


 • Galleriförbundet
 • Sajten är till för Galleriförbundets medlemmar. Här finns också info om villkor för medlemsskap samt något om att driva galleri.
  Det finns en ambition att ta upp konstpolitiska frågor också, men aktiviteten är inte stor.


 • Galleriföreningen Puckeln
 • En gemensam sajt för gallerierna på Hornsgatspuckeln.


 • High Coast Art Valley
  Facebook
 • High Coast Art Valley i Örnsköldsvik är en konstpark som presenterar kvalitativ konst i en attraktiv naturmiljö. Men, syftet med projektet är inte bara att skapa en konstpark utan är också något som man kallar ett tillväxtprojekt med allt vad det kan innebära.


 • Kamarade
 • Kamarade presenterar sig själva på engelska (och endast engelska) på följande sätt:

  IT "is an exhibition programmeand space open to the public based in Stockholm at Linnégatan 76. Each project is unique and develops around social events and collaborations with artists, institutions and private operators. Kamarade offer art consultation for individuals and companies. Further we offer space rental, releases or social events possibly combined with a creative event. Kamarade was initiated by artist Anna Kleberg in 2010 and run by Anna Kleberg, Amelie Edlund and Maja Kölqvist."


 • Konst i Halland
 • Konst i Halland drivs av Hallands konstmuseum, som har hand om samordningsfrågor rörande konsten i Halland. Bland annat drivs ett nätverkssamarbete mellan halländska konstinstitutioner som t.ex. resulterat i gemensamt informationsmaterial och marknadsföring.
  Nätverket består av Kungsbacka Konsthall, Tjolöholm Slott, Varbergs Konsthall, Hallands kulturhistoriska museum, Falkenbergs museum, Mjellby Konstmuseum, Halmstads konsthall, Hallands Konstmuseum, Stadshusgalleriet i Laholm, Teckningsmuseet i Laholm och Konsthallen Hishult.
  Här finns en vidlyftig förteckning över halländska konstnärer samt mycket annat om konst i Halland.


 • Konst i Kalmar län
 • Det här en webbsajt dels för dem som turistar i området, dels för länets konstnärer. Framför allt är den av intresse för aktiva konstnärer inte bara i Kalmar län, utan även utanför eftersom den bl a håller koll på offentliga konstuppdrag. Nyhetsnotiserna handlar också om händelser och utställningar - men verkar inte uppdateras alltför ofta.
  Det huvudsakliga innehållet består av en adresslista till konstnärer, konstinstitutioner, konstföreningar och konstutbildningar i Kalmar län.


 • Konst på hög
 • Mitt på Närkesslätten strax utanför Kumla ligger den. Lite malplacerad men mäktig. Kvarntorpshögen. En 100 meter hög slagghög. Ett industriminne och samtidigt plats för en märklig skulpturutställning i det fria. Konst på hög. Från högens topp har man dessutom en fantastisk utsikt över landskapet. Värt besväret att besöka.

  Det är dels en fast skulpturpark, dels ett sommarevenemang med olika aktiviteter, bl a guidning och kaffestuga.
  länk till mer info om konsten


 • Konsten
 • En konstsajt med recensioner av aktuella utställningar. Utgivaren Anders Olofssons Ordbod publicerar även ett elektroniskt nyhetsbrev om samtidskonsten.


 • Konstens hus nu
 • Konstens Hus Nu
  är en förening som arbetar för ett nybyggt konstmuseum på en central plats i Uppsala.
  Ett konstmuseum ska vara lockande, lättillgängligt och angeläget för besökare, men inte minst viktigt är att det ska det vara ändamålsenligt för allt det som enligt dagens vida definition kan inrymmas inom begreppet bildkonst.
  Vi tycker att ett nybyggt konstmuseum är en självklarhet i en modern kulturstad!


 • Konstfrämjandet
 • Konstfrämjandets uppgift är att nå alla människor med konst och konstbildning. Samma uppdrag som vid starten 1947, men för att klara uppdraget krävs ett Konstfrämjande i tiden.
  Idag söker vi upp människor i deras bostadsområden, på arbetsplatser och i skolan istället för tvärtom. Att vara ett Konstfrämjande i tiden betyder också att frågor som hör hemma i samtiden och samtidskonsten ställs och diskuteras. Konsten och Konstnärernas arena vidgas och blir en naturlig del av människors vardag.


 • Konstfrämjandet i Malmö
 • Konstfrämjandet i Malmö driver flera olika konstprojekt; man ger ut en snygg och lättanvänd galleriguide för Malmö – Lund. Denna har utvecklats till en webbsajt, konstiskane.se (se vidare nedan). Dessutom driver man projekten Konst i vården och Konst i skolan samt det återkommande evenemanget Malmö gallerinatt.


 • Konstiskane
 • En konstkalender för Skåne som drivs av Konstfrämjandet i Skåne med omfångsrika bidrag från Region Skåne.


 • Konstmuseet i norr
  Facebook
 • Konstmuseet i norr är än så länge endast en webbsajt, men det blir kanske ändring på det. Hur som helst finns på webbsajten mycket info om konst i norr.
  Tankarna om ett konstmuseum i Kiruna har funnits länge. För ett antal år sedan beslutade Kiruna kommun och Norrbottens läns landsting att starta med verksamhet utan att en byggnad stod klar. Projektet är i nuläget finansierat fram till 2014 och drivs med en tydlig tanke om att inte förbli en hemlös verksamhet.
  I kulturplanen finns Konstmuseet i Norr med som ett prioriterat projekt. Konstmuseet i Norr är en länsövergripande verksamhet med bas i Kiruna som idag också innefattar utvecklingsprojekten Havremagasinet i Boden och Resurscentrum för konst med bas i Luleå.


 • Konstnärslexikonet Amanda
 • En mycket omfattande katalog över svenska konstnärer (ingår också i kulturnätverket Kultur 1).


 • Konstspåret
 • Konstspåret visar med fina fotografier flera av Stockhoms tunnelbanestationer som är utsmyckade med konst. Så här presenterar Expedia, som gjort sidan, sitt projekt:

  »Stockholms tunnelbana välkomnar en halvmiljon resenärer dagligen, men hur många har tid att uppmärksamma de spektakulära utsmyckningarna som finns att se? Konstspåret skapades för att visa konsten i det 110 km långa konstgalleri – ett av världens längsta (och mest hyllade). På sidan kan du klicka dig igenom olika tunnelbanestationer för en underjordisk konsttur och läsa om konstnärerna och var de fått sin inspiration till utsmyckningarna.«

  Sidan finns även i en engelsk version


 • Kultunaut (Danmark)
 • Danmarks største elektroniske kulturkalender som i dag (maj 2012) omtaler 38.366 kommende begivenheder. Inkl sport, film, barn- och äldreaktiviteter.
  Har viss koll på vad som händer även i södra Sverige.


 • Kultur 1
 • En omfattande förteckning av länkar till konst & kultur i Sverige. Informationsmängden är enorm, det gäller att veta vad man letar efter.
  Följande webbplatser är kopplade till Kultur1 på ett eller annat sätt:
  www.svenskakonstnarer.se SvK, Nordens största internetgalleri
  www.magasinett.net Kulturmagasin för inbjudna skribenter
  www.konstkvarteret.se
  www.galleriett.net månadsutställning
  www.vykort1.se
  www.lexikonettamanda.se Konstbiografiskt lexikon, med över 10000 biografier
  www.kulturnytt.se
  www.kulturannonser.se
  www.konstnarslexikon.se


 • Kultur i Väst
  Facebook Twitter
 • Kultur i Väst är en kulturförvaltning inom Västra Götalandsregionen. Här arbetar drygt 70 personer till exempel som konsulenter, producenter, kommunikatörer, journalister och administratörer.
  De flesta jobbar i Göteborg, men några finns också i Skövde, Borås, Skara och Uddevalla. Alla arbetar med att stärka och utveckla kulturen i Västra Götalandsregionen.
  Uppdraget kommer från politikerna i regionens kulturnämnd och verksamheten finansieras med skattepengar. Kultur i Väst har inget ekonomiskt vinstintresse.

  Kultur i Väst arbetar särskilt med kultur för barn och unga.

  Arbetsuppgifter:
  • erbjuder råd, handledning och inspiration
  • ordnar fortbildning, kurser, konferenser och seminarier
  • ordnar konserter, festivaler och andra typer av kulturhändelser
  • besöker kommunerna och pratar med dem som jobbar med kultur där
  • kopplar samman kulturaktörer som har nytta av varandra
  • samordnar arrangörsstöd till barn- och ungdomskultur
  • ger produktionsstöd till kulturaktörer
  • ger ut tidningar, rapporter och nyhetsbrev


 • Kulturguide Västernorrland
 • En kulturguide – inte bara konst m a o. Här finns kalendarium och gräver man lite längre ner hittar man även en lista på lokala konstnärer och deras hemsidor.
  Klickar man på konst hittar man en lista över gallerier, ateljéer och andra platser där man kan se konst. Klickar man på museer får man en lista på alla slags museer.


 • Kunstkritikk
  Facebook
 • Kunstkritikk är Nordisk nättidskrift med kritik som huvudspår. Tidskriften får stöd från Sveriges, Norges och Danmarks kulturråd. Förutom de olika nordiska utgåvorna (du kan hitta den på webben med .se, .no eller .dk på slutet, t o m en .com-version finns!).


 • Kunstonline.dk
 • En utförlig konstkalender för Danmark. Förutom aktuell utställningsinformation finns här ett lexikon över danska konstnärer med ofta långa artiklar om de olika konstnärerna.
  Här hittar man också en konsthistoria i koncentrat med referenser till konstnärer för de olika perioderna.
  Utöver detta finns även information om vad som pågår på större museer i övriga Europa och USA.


 • Listen
  Facebook
 • En norsk motsvarighet till Konstkalendern. Den är dock utförligare och har även viss koll på Sverige, Danmark och Finland. Desstuom är Listen bra på att bevara det som hänt. Här finns utförlig statistik över utställningar i Norge ca 20 år tillbaka i tiden.


 • Lokalrätten
 • Kulturcenter Lokalrätten huserar sedan november 2014 på Turteatern i Kärrtorp. Vi sköter serveringen i teaterns foajé och ordnar även evenemang i egen regi Lokalrätten startade i augusti 2012 på Tobaksvägen 6 i Hökarängen. I Tobaksområdet ligger även Konsthall C och ett stort antal ateljéer och konstnärsdrivna gallerier, och Lokalrätten fungerade som en naturlig mötesplats för möten, lunch, konserter och utställningar.
  Lokalrätten är ett kulturhus av mindre format som erbjuder utställningar, konserter, presentationer, filmvisingar, seminarier, workshops och kurser. Namnet signalerar om en plats - en lokal - för folk att mötas på.


 • Länkskafferiet
  Facebook Twitter
 • I Länkskafferiet finns korta beskrivningar av utvalda webbplatser (Konstkalendern är en av de utvalda) och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete, främst för elever i förskolan och grundskolan, men även för gymnasieelever.
  Sök på konst och du får många bra träffar!!


 • Mobile Art Production, MAP
 • MAP var en konstorganisation som producerade och visade situationsspecifika konstprojekt. Verksamheten utgick från konstnärens eller curatorns idé och från den byggdes specifika samarbeten för att producera nya verk och skapa de situationer som passar bäst för att visa de enskilda utställningarna.
  Produktionerna kunde omfatta i princip vilka material och media som helst; allt ifrån ljud och rörlig bild till mer klassiska uttryck. De kunde också visas på platser så olika som en lägenhet, ett fönster i en bank, ett torg eller en tillfällig konsthall.
  Den 5 februari 2013 meddelade MAP att verksamheten är nedlagd. Kvar finns ett digitalt arkiv på samma webbplats som man hade tidigare.
  Arkivet innehåller förutom dokumentation av MAPs verksamhet också utvecklingsprojektet Att återskapa upplevelsen, som genomfördes under 2012. Projektet undersöker hur man kan, inte bara dokumentera, utan istället återskapa upplevelsen av konstprojekt på nätet. Ett av resultaten är filmen som återskapar föreställningen Closing Time – One Last Call av konstnärstrion Poste Restante, och som ingick i MAPs utställningsserie Street Level i Göteborg sommaren 2012.

  Magdalena Malm, grundare av och konstnärlig ledare till augusti 2012


 • Multipel.nu
  Facebook Twitter
 • Multipel.nu öppnade våren 2012 ett webbgalleri, ett samtidskonstarkiv, ett diskussionsforum och en webbutik för genren multiplar. Att definiera konstbegreppet multipel är inte helt lätt, men någon har definierat den som ett föremål som är ett signerat konstverk, har ett pris mellan 50 kronor och 5000 kronor, har en upplaga om minst 2 och högst 500 exemplar och inte har en förlaga eller annat fysiskt original.


 • Museum analytics
 • En intressant site där vi får veta hur populära 38 olika museer i Sverige (feb 2014) är på sociala medier.
  Här finns inte bara information om svenska museer utan cirka 3000 museer världen runt.
  Den mest omfattande och mest aktuella informationen handlar om hur många facebook-anhängare och twitter-följare de har. Man kan även se hur aktiva de är på att skicka ut tweets och hur mycket deras tweets blir retweetade.


 • Nationalmuseums samlingar online
 • Nationalmuseum har över 700 000 föremål i sina samlingar. Cirka 127 000 av dem finns i denna databas som är sökbar för vem som helst. Och hälften av föremålen representeras även av bilder.


 • Omkonst
  Facebook
 • "Nättidskriften Omkonst är ett redaktionellt forum för främst konstkritik som drivs av konstnärer. Recensionsverksamheten sköts av redaktionen i samarbete med ett nätverk av kritiker. Dessa är verksamma som konstnärer eller har en bakgrund kopplad till konstnärlig verksamhet. Redaktionen samt flera av de övriga skribenterna är medlemmar i Svenska Konstkritikersamfundet."
  Matnyttig sajt med många recensioner - man hittar lätt fram till både aktuella och lite äldre recensioner av både utställningar och konstböcker.


 • Paletten
 • Tidskriften Paletten beskriver sig själv på följande sätt:
  »Det är Sveriges äldsta konsttidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Den vänder sig till museer, konsthallar och gallerier liksom till konstnärer, studenter, kritiker och samlare samt alla med ett specialintresse för konst. Paletten arbetar tematiskt och varje nummer undersöker ett specifikt ämne vilket kan vara allt från konstnärliga tendenser, teorier eller konstpolitisk problematik. Palettens redaktion är belägen i Göteborg.
  Paletten är inte bara en konsttidskrift utan verkar också som ett forum för samtidskonsten i Sverige. I samband med våra temanummer ordnar vi andra aktiviteter och projekt som workshops, releaser, utställningar, seminarier, filmvisningar m.m.«


 • Persbo Studio
 • Persbo Studio är ett kreativt center som drivs av de konstnärerna Jenny Yurshansky och Fredrik Strid. Omgivna av de uppländska kulturlandskapen och skogarna ligger det numera ombyggda missionshuset som utgör grunden för Persbo Studio.

  Ända sedan starten 2011 har Persbo Studio varit en dynamisk plats för många olika konstnärliga aktiviteter. Med etableringen av en skulpturpark, en konstnärsateljé med gästrum och en skulpturverkstad har vi skapat goda förutsättningar för enskilda konstnärer och konstnärgrupper att skapa nya konstverk, att på ett dynamiskt vis få tillfälla att fördjupa och utveckla deras praktik. Utvecklingen av Persbo Studio kommer från vårt eget intresse av att skapa en knytpunkt för konstnärligt utbyte och fördjupning.

  Till skulpturparken bjuder vi in konstnärer att skapa unika och ibland platsspecifika konstverk särskilt utförda för Persbo Studio. Med ”The Mission A.I.R.” (konstnärsresidens) bjuder vi in konstnärer att under längre tid stanna i Persbo Studio för att arbeta med deras konst, stimulera nya idéer eller ytterligare fokusera deras konstnärliga praktik. Vi arbetar nära konstnärerna och fungerar som ett bollplank för idéer, engagerar oss i fördjupade diskussioner och hjälper till med praktiska lösningar. Persbo Studio är en ateljé i ordets vidaste mening; en plats som kultiverar tankar, konstproduktion och idéutbyte. Persbo studio reflekterar strömningar inom samtida konst både i Sverige och internationellt.

  För närvarande bekostas all aktivitet av egna medel.


 • Prinsessan Estelles skulpturpark – Djurgården
  Facebook Instagram
 • Prinsessan Estelles Kulturstiftelse. Har bland annat organiserat skulpturutställningar på Djurgården i Stockholm.
  I november 2020 meddelar stiftelsen att man bygger en permanent kunglig skulpturplats i Rosendals parkområde på Djurgården.
  Alice Aycocks skulptur »Hoop-La« blir den första i skulpturparken.


 • Region Stockholm, Konstväxlingar
  Facebook
 • Konstväxlingar finns på stationerna Fridhemsplan, Gärdet, Mariatorget, Odenplan, Skanstull, Slussen och Zinkensdamm. Fotografi, rörlig bild, installation, teckning – sju tunnelbanestationer med nya utställningar under året. Konsten som visas är av både yngre och etablerade konstnärer, svenska och internationella.

  All konsti tunnelbanan kan ses här

  1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig nybyggnation skulle användas till konst. Arbetet med konstnärliga gestaltningar av resenärsmiljöer har pågått sedan 1955 då ett enhälligt beslut togs i Stockholms stadsfullmäktige att tunnelbanan skulle förses med konst. När Stockholms läns landsting bildades 1971 beslutades att även landstinget skulle tillämpa procentregeln, med upp till två procent. Regeln innebär att vid all ny- och ombyggnation i landstingets miljöer ska upp till två procent av byggkostnaden anslås till konst. Tvåprocentregeln är en förutsättning för all ny konst i kollektivtrafiken.

  Idag har Stockholms tunnelbana 100 stationer och över 90 av dem har konst skapad av över 150 konstnärer. 1957 var T-centralen den första stationen som fick konst, vilket gör att vi idag kan hitta konst från sex decennier i Stockholms tunnelbana. Det är kulturförvaltningen som ansvarar för den tillfälliga konsten i kollektivtrafiken inom konceptet Konstväxlingar. Se all konst i kollektivtrafiken på konst.sl.se


 • Rikstolvan

 • Saatchi Gallery
  Facebook Twitter
 • Galleri i London med många konstnärer i sitt »stall«. Listar många svenska gallerier.


 • Signaturer.se
 • Svenska porslins- och keramiktillverkare

  Här finns riklig information, med bilder, om fler än 1000 keramiker och större tillverkare av keramik och porslin.
  Sidan presenterar sig själv på följande sätt:
  Här hittar du information om många av de Svenska porslins- och keramiktillverkarna. Allt från de större fabrikerna till den enskilde krukmakaren. Du hittar även några av de större Europeiska tillverkarna. Till din hjälp har du ett person- och företagsregister, samt ett register för namn- monogram- och bokstavsignaturer. Hoppas du hittar det du söker.


 • Stockholm Gallery District
 • Gemensam sida för gallerier på och i närheten av Hudiksvallsgatan i Stockholm.
  De medverkande gallerierna är:
  Galleri Andersson Sandström, Andrehn-Schiptjenko, Elastic Gallery, Cecilia Hellström Gallery, Christian Larsen, Galleri Flach, S. P. G., Nau / Young art & Galerie Nordenhake


 • Stockholm konst
  Facebook
 • "Stockholm konsts uppgift är att ge stockholmarna den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder fram till att ny konst kommer på plats i stockholmarnas miljö"
  Uppdragsgivarna är kommunla bolag, förvaltningar etc. Det handlar mycket om platsspecifik konst på gator och torg.
  Det finns listor och avbildningar över platsspecifik konst, inköpt konst och donationer.


 • Stockholms Stadsmuseum
  Facebook Twitter
 • Under några år ( t o m 2017) när Slussen byggs om har Stadsmuseet stängt. Dock pågår verksamhet, allt från stadsvandringar på stan till visningar av museilägenheter och föredrag.
  Hämta ett tryckt program i Medeltidsmuseets entré.


 • Svenskt Kulturarv
  Facebook
 • Så här beskriver sig Svenskt Kulturarv:
  »Svenskt Kulturarv arbetar för att öka intresset för historia och kulturarv.
  Vi vill vara ett skyltfönster för det fantastiska utbud av miljöer, föremål, och kunskap som finns på svenska museer, slott och andra kulturhistoriska platser. Svenskt Kulturarv har ca 250 institutionella medlemmar som tillsammans representerar drygt 300 besöksmål.«
  Det är en medlemsförening för museer, slott och andra besöksmål.
  En mycket användbar sajt som kan hjälpa dig att hitta till många platser som man kanske inte tänker på när man söker intressant konst.


 • Sveriges Konstföreningar
  Facebook Twitter
 • Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna.
  Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.
  Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.
  Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar och erlägger då en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman.


 • TextileArtist.org
 • En omfångsrik sajt om textil konst. Intervjuer med konstnärer, artiklar om olika tekniker, m m


 • Världskulturmuseet

 • Värmlands konstnärsförbund
  Facebook
 • Förbundets hemsida. Medlemslista, många med bilder på konstnärerna och många publicerade bilder på medlemmarnas verk.Konstkalendern
annonser:
www.konsten.net
konstnarernashjalpfond.se
www.kultur1.se
www.omkonst.com
aktuellt nummer
Cover, Artguide Sweden, Omslag Konstkalendern 1/2024. © Diana Orving Textila skulpturer och målningar Nässjö konsthall 6 aug–31 aug, se mer här
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern

Om länken inte fungerar, kopiera epostadressen och öppna ditt epostprogram.

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90