Konstnärer som ställer ut nu eller snart

   Stockholm  

verk av konstnären Marika af Trolle ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Marika af Trolle , (15/5–05/6) Galleri Jan Wallmark
Malin Arnell, (10/3–19/9) Accelerator
verk av konstnären John Bauer ska visas här
>> Klicka för mer info >>
John Bauer , (05/9–23/5) Prins Eugens Waldemarsudde
verk av konstnären Emmy Bergkvist ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Emmy Bergkvist , (06/5–22/5) Galleri Mats Bergman
verk av konstnären Ann Böttcher ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Ann Böttcher , (03/2–23/5) Bonniers Konsthall
Åsa Elzén, (10/3–19/9) Accelerator
verk av konstnären Alberto Giacometi ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Alberto Giacometi , (10/10–30/5) Moderna Museet
verk av konstnären Carl Hammoud ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Carl Hammoud , (08/5–05/6) Galleri Magnus Karlsson
Nadia Hebson, (17/3–29/5) Mint
Joakim Heidvall, (08/5–05/6) Galleri Flach
verk av konstnären Eva Hjelte ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Eva Hjelte , (17/4–27/5) Galleri Lorentzon
verk av konstnären Astrid Kruse Jensen ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Astrid Kruse Jensen , (15/4–22/5) Wetterling Gallery
verk av konstnären Eva Kerek ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Eva Kerek , (01/5–28/5) Cornelia Sojdelius Gallery
verk av konstnären Klara Kristalova ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Klara Kristalova , (06/5–26/9) Carl Eldhs Ateljémuseum
Christine Leuhusen, (10/5–24/5) Film i samtidskonsten
verk av konstnären Eva Löfdahl ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Eva Löfdahl , (06/5–19/6) Galerie Nordenhake
Jacqueline Hoàng Nguyễn, (03/2–23/5) Bonniers Konsthall
Lina Stenqvist, (11/5–04/6) Galleri Eklund
Agnes Stuber, (10/5–24/5) Film i samtidskonsten
Ann Ahlbom Sundqvist, (11/5–04/6) Galleri Eklund
verk av konstnären Axel Törneman ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Axel Törneman , (06/2–06/6) Thielska Galleriet
Uglycute, (10/3–19/9) Accelerator
Andrea Zittel, (10/3–19/9) Accelerator
verk av konstnären Anders Zorn ska visas här
>> Klicka för mer info >>
Anders Zorn , (18/2–29/8) Nationalmuseum
KONSTSNÄRSLEXIKONET – KONSTNÄRSREGISTRET
Konstkalendern
info@konstkalendern.se
C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

            

Kontakta Konstkalendern


Vänta några sekunder så kommer bekräftelse på att mail är skickat till Konstkalendern.

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90