Vilken konstnär ställer ut mest?

Statistiken omfattar åren 2005 till och med idag, hela landet *se mer om statistiken längst ner på sidan

Det är dessa 67 konstnärer som ställt ut mest under de senaste 12 åren

Vem ställde ut oftast, per år? hela landet

År 2021 kvinnor & män

År 2020 kvinnor & män

År 2019 kvinnor & män

År 2018 kvinnor & män

År 2017 kvinnor & män

År 2016 kvinnor & män

År 2015 kvinnor

År 2015 män

År 2014 kvinnor

År 2014 män

År 2013 kvinnor

År 2013 män

År 2012 kvinnor

År 2012 män

År 2011 kvinnor

År 2011 män

År 2010 kvinnor

År 2010 män

År 2009 kvinnor

År 2009 män

År 2008 kvinnor

År 2008 män

* Statistiken omfattar de utställningslokaler som anmält sin medverkan i Konstkalendern under årens lopp. Alla gallerier har inte alltid varit med och vissa har nästan inte alls varit med. Därför är denna statistik naturligtvis inte heltäckande, men ger ändå en god fingervisning om vilka konstnärer som varit aktivast och mest efterfrågade hos gallerister och andra utställningsarrangörer.

En konstnär som ställer ut ofta under ett år är i regel inte produktivare, utan framför allt populärare bland utställningsarrangörerna. Mer eller mindre samma utställning turnerar runt landet.

Länken på varje konstnärsefternamn leder till info om var och när konstnären ställt ut.

Statistiken uppdateras kontinuerligt. D v s när vi eller någon arrangör lägger in en ny utställning i databasen så får det omedelbart genomslag i denna statistik.

Felstavade namn, missar systemet. Två konstnärer med exakt samma för- och efternamn kan systemet inte automatiskt skilja på, men vi kan korrigera när det uppmärksammas.


Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90