Alla vernissager 2 månader framåt


vernissage torsdag 01 dec
vernissage fredag 02 dec

vernissage lördag 03 dec
 • Rydals museum,Rydal
 • M ä n n i s k a n s S P Å R d å o c h nu
  Människan lämnar SPÅR efter sig, synliga både i stad, på landsbygd och i naturen. Dessa spår ger en bild av dåtid i nutid. Vi talar om ett kulturarv i form av materiella spår av mänsklig påverkan - lämningar och miljöer, stort som smått.
  Foto

 • Tyresö konsthall,Tyresö
 • Tyresö julsalong 2022.
  Tyresöbor visar sina verk - måleri, textil, skulptur och fotografi. Vernissage 12–15
vernissage söndag 04 dec

 • Konstnärshuset/SKF,Stockholm
 • Stora Galleriet: »Det lysande tomrummet«, föredrag om Ivan Augeli. Med utgångspunkt från en nyligen utgiven antologi med samma titel.
  kl 14:00 Fri entrée.

vernissage torsdag 08 dec


vernissage fredag 09 dec


 • Göteborgs Konstförening,Göteborg
 • TEMAUTSTÄLLNING SKOGEN
  Föreningen har märkt att många konstnärer nu söker utställningar med naturen och särskilt skogen som tema. Med anledning av detta satsar man nu på en större samlingsutställning med åtta inbjudna konstnärer som skildrar skogen och naturen.


vernissage lördag 10 dec


 • Jönköpings läns museum,Jönköping
 • »Dear Planet – Gameshow« Här blir komplexa hållbarhetsfrågor engagerande och lätta att ta till sig. Dear Planet genomsyras av tävlingsanda och steampunk-detaljer.
 • Kulturcentrum Sandviken,Sandviken
 • Länskonst 2022 – en jurybedömd utställning med konstnärer från Gävleborgs Län.
  Inriktningen är måleri, grafik, teckning, skulptur, textil och foto. Vernissage Kl. 13

vernissage onsdag 14 dec


vernissage torsdag 15 decvernissage lördag 17 decvernissage torsdag 05 jan


vernissage fredag 06 jan


 • Galleri Ekdahl,Karlstad
 • 2:a Midvintersalongen
  Samlingsutställning Vernissage 17.00-20.00

vernissage lördag 07 janvernissage lördag 14 jan


vernissage fredag 20 janvernissage fredag 27 jan


vernissage lördag 28 jan


vernissage söndag 29 jan


Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90