Frågor om Konstkalendern

1. Finns Konstkalendern bara på webben?

Nej, Konstkalendern finns också som en tryckt publikation som kommer ut två gånger om året – januari & september.

2. Vad innehåller Konstkalendern?

Målet är att flesta aktuella konstutställningarna i hela landet ska vara med i Konstkalendern. Man ska kunna se om en sökt konstnär för närvarande ställer ut någonstans i Sverige och man ska kunna hitta aktuella utställningsprogram där man för närvarande befinner sig. Till konstutställningar räknar vi även fotografi- och konsthantverksutställningar. Målet är inte uppnått, men de flesta viktigaste utställningsarrangörernas utställningar är med.

3. Varför är inte alla konstutställningar med?

Dels är det svårt att få med allt, dels gör vi ett urval.

4. Hur väljer Konstkalendern vilka som får vara med?

Ambitionen är att ta med alla utställningar som visas hos konstgallerier, konsthallar och konstmuseer. Dessutom konstutställningarna på andra museer, dvs museer som i sin huvudsakliga verksamhet arbetar med annat än konst. Vidare försöker vi att undvika konsthandlare, enskilda konstnärers ateljébutiker, hobbymålare och det vi kallar lokaluthyrare.

5. Vad skiljer en konsthandel från ett galleri?

Enkelt uttryckt har ett galleri en planerad utställningsverksamhet med enskilda eller grupper av konstnärer. Utställningsperioderna brukar omfatta minst två veckor. En konsthandel saluför ett antal konstnärers verk under samma tak, i regel utan utställningsverksamhet.

6. Vad är en »lokaluthyrare« till skillnad från en gallerist?

Som namnet antyder hyr lokaluthyraren ut plats till konstnärer (och andra) som vill visa och sälja sina verk. Det är uteslutande viljan att betala hyran för en given period som avgör vem som ställer ut. En gallerist ställer ut de konstnärer som han/hon tror på utifrån en rad olika kriterier som säkerligen varierar från gallerist till gallerist. Galleristens smak och möjlighet att sälja den utställda konsten är säkert tungt vägande kriterier.

7. Hur kommer man med i Konstkalendern?

En förfrågan från en utställningsarrangör tar vi ställning till så snart som möjligt. En viktig faktor i detta ställningstagande är de utställda konstnärernas bakgrund. Vi vill att arrangörens konstnärer ska ha en offentlig cv med uppgifter om tidigare utställningar och utbildning, det bör vara högre konstnärlig utbildning. Konstnärerna bör vidare betrakta sig själva som professionella. Med offentlig cv menas att den ska vara tillgänglig på webben (till exempel på egen hemsida). Efter en presentation av verksamheten via brev, mail eller telefon tar vi ställning till saken. Konstnärer som är intresserade av att vara med ombedes i första hand be sin utställningsarrangör att anmäla sig.

8. Hur ofta och när kommer den tryckta Konstkalendern ut?

Konstkalendern kommer ut med 2 nr/år. Nr 1 utkommer i mitten av januari och omfattar perioden januari t o m augusti. Nr 2 utkommer i mitten av september och omfattar september t o m december.

9. Hur mycket kostar det att vara med i Konstkalendern?

Det är alltför billigt. Och för att även i fortsättningen kunna vara billiga har Konstkalenderns internetavdelning förändrats till vad den är idag. Exempelvis kan gallerister och andra utställningsarrangörer nu själva lägga in och uppdatera sitt utställningsprogram.

10. Vad är nytt på konstkalendern.se?

Konstkalendern på internet utvecklas hela tiden. Den form som internetupplagen nu har medger en snabbare utveckling- och förändringstakt. Det är enklare att lägga till fler utställare och fler bilder utan att det blir trögare eller svårare att hitta rätt i utbudet. Vi satsar fortfarande på bilder – vi har förenklat bildhanteringen och siktar på att se till att ännu fler utställningar förses med bildexempel.
Sedan 2008 kan de medverkande själva uppdatera sin information, både vad gäller text och bild.
Våren 2010 infördes information om de medverkandes kaféer, restauranger och butiker.
Sedan maj 2013 publicerade vi uppgifter om konstrecensioner som publicerats i någon av följande tidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Uppsala Nya Tidning, Helsingborgs Dagblad, Göteborgsposten, Aftonbladet, Expressen. Och följande nätpublikationer: Konsten.net, Kunstkritikk.se, Omkonst.se. Denna tjänst har vi tvingats lägga ner eftersom alla tidningar, utom några nättidningar, numera har betalväggar.

11. Konstkalenderns ekonomi m m

Konstkalendern drivs och ägs av Blume Production AB. Företaget erhåller inga som helst offentliga eller privata bidrag. Konstkalendern utkom med sitt första nummer våren 1993 och har sedan dess utkommit med två nummer per år (de första åren t o m 3 nr/år).
Omkring år 1995 publicerades den första webbversionen av Konstkalendern. Detta hände i samband med att en internationell internetkonferens skulle hållas i Stockholm. De ansvariga för denna konferens tog kontakt med Konstkalendern och bad att få publicera innehållet i den senaste Konstkalendern på nätet så att konferensdeltagarna skulle hitta något intressant om Stockholm på nätet när de var lediga.
Under de första åren omfattade kalendern endast storstockholm. Senare, i början 2000-talet utvidgades den till att omfatta även Göteborg och Malmö och från och med 2005 blev den rikstäckande. Från och med hösten 2012 lade vi till namnet »Artguide Sweden« och det blev även det dominerande namnet på framsidan eftersom större delen av texten publicerades på engelska. År 2012 började vi även publicera en specialversion för mobila enheter vid sidan av den ordinarie webbsidan. Nu är den nedlagd och samma sidor, med lite olika utseende, publiceras för alla slags enheter.

Den här versionen av konstkalendern.se såg dagens ljus i mars 2019, en delvis omarbetad version av den layout som vi presenterade 2012 och har sedan dess fått smärre förändringar efterhand.

red. Anders Blume
anders.blume@konstkalendern.se
070 734 59 09


Konstkalendern
annonser:
www.kultur1.se
www.konsten.net
konstnarernashjalpfond.se
www.omkonst.com
aktuellt nummer
Cover, Artguide Sweden, Omslag Konstkalendern 1/2024. © Diana Orving Textila skulpturer och målningar Nässjö konsthall 6 aug–31 aug, se mer här
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern

Om länken inte fungerar, kopiera epostadressen och öppna ditt epostprogram.

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90